بازارچـــــه ی رودبنــه ای

۱۰ حیوان که بیشتر از همه آدم میکشند


بین ده تا پنج نفر در طول سال. خرس گنده خجالت نمیکشه اینقدر کم آدم میکشه؟

 


صد نفر در طول یک سال از حمله کوسه کشته شدند.

 


عروس دریایی صد نفر رو میکشه در طول سال ، نمیدونه عروس های خشکی غوغا میکنند.

 


اسب آبی بین صد تا صد و پنجاه نفر رو میکشه.

 

 
فیل سیصد تا پانصد نفر رو میکشه. به ظاهر آرومش نمیخوره ادم بکشه!

 


ششصد تا هشتصد نفر رو میکشه تمساح. کابوسیه افتادن تو برکه پر تمساح

 
گربه وحشی هشتصد نفر رو خوشبخت میکنه هر سال

 


قیافش ترسناکه لامذهب هشتصد تا دوهزار نفر رو میکشه و زحمت عزرائیل رو کم میکنه.

 


مار پنجاه هزار نفر تا صد و بیست و پنج هزار نفر رو میفرسته بهشت یا شایدم جهنم

 


پشه مالاریا سالیانه دو تا سه میلیون ادم رو میکشه و نقش مهمی در کنترل جمعیت زمین ایفا میکنه
تبادل لینک طراحی سایت - طراحی سایت تبادل لینک - تبادل لینک مدل لباس (عکسباز) - بزرگترین وب سایت مدل

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service