بازارچـــــه ی رودبنــه ای

با بزرگرین مجسمه ساز از کارت آشنا شوید!!!!


برایان برگ یکی از شگفت انگیز ترین مجسمه سزان ز کارت است

اولین ساختمانی که او از کارت ساخته در سن8 سالگی بوده وبع از ان به استعداد و مهارت خود در این زمینه پی برد

و میگوید:هیچ کدام از ساختمان های او نمی ریزد زیرا ترکیبی از هندسه و معماری است...تمام ساختمانهای و تنها از کارت و بدون استفاده از مواد اضافی درست شده....

 

تبادل لینک طراحی سایت - طراحی سایت تبادل لینک - تبادل لینک مدل لباس (عکسباز) - بزرگترین وب سایت مدل

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service