X
تبلیغات
رایتل

بازارچـــــه ی رودبنــه ای

دل نوشته های عاشقانه با عکسهای رومانتیک

من اگه خدا بودم…

اینقدر هوای دو نفره رو به رخ تک نفره ها نمیکشیدم…oii68hkdlf5f0jvjr2sj.jpg

نـتــرس از هجـــــ ـــ ـوم حـضــــــ ــــ ــورم ..چــــیزی جــــ ـــ ـز تـــنــهایی با من نیـــستـــــ ـــ ـ ..2pd4zie9nwojug40lxvb.jpgصبح هم ماجرای ساده ایست

گنجشکها بی خودی شلوغش می کنند
2bvwc4g8tfu08lvumfk.jpgعمر من قد نمیدهد
خدایا9u6n5bxt0z5kt49br1.jpg

 

 

هر روز تکراریست

به سفرت بگو کوتاه بیاید

mpbul0kxmt1886a86a1p.jpg

رد پاهایم را پاک می کنم

به کسی نگویید

من روزی در این دنیا بودم.

می شود استعـــــفا دهم؟!

کم آورده ام …!


آن شب …
تماشا می کرد …

که مـــاه عاشـــقــانه هـــایمـان را …

 

 

آن شب که شب پره ها ..

عاشــقـــانه تر ..

 

 

نــــور را می جســـتند …!

 

 

و اتاقم ..

 

 

سرشار از عطر بوسه و ترانه بود… !

دانستم..
تـــــوnjc53z2ds7kfh9zghmdb.jpgاین روزها1v2q5r4s6p6nusfx416w.jpg4bk81c8a7vgnpz4oha9l.jpgخاطراتــــــ ـــ ـ کودکیـم را ورق می زنــــ ـــ ـمو یک به یک ، عکسها را با نگاهــــ ــ ـم می نوشم4vojklgid6x95kpv5xs.jpg” بند بند وجودمــــ ـــ ـ ..بـه بند بند وجود تــو بستــه استـــــ ــــ ـ

پـــژواک تمــــام عـــاشــقـانه های تاریخی…!

من کویر خسته ام تویی نم نم بارون

دلم برات تنگ شده کجائی ای مهربون . .


آب وهوای دلم آنقدر بارانی ست

که رخت های دلتنگیم را

فرصتی برای

خشک شدن نیست

همیشــــ ـــ ـه از آمدن ِ نــ بر سر کلماتــــــ ـــ ـ مـی ترسیــدَم !g4yttd6hd7r30ardj02.jpg

نـ داشتن ِ تو …نـ بودن ِ تو …

نـ ماندن ِ تو …

.

.

.

کــاش اینبــار حداقل دل ِ واژه برایــــ ـــ ـم می سوختـــــ ـــ ـ

و خبــری مـی داد ازنـ رفتن ِ تـــو ..کاش میدانستی

لحظه هایم

بی تو تنهاست….

امید وصــل تـــو نگذاشت تا دهـــم جان را

وگـــر نه روز فراق تـــو مردن آســـان بود

db4wxk0r8peyz5jgsa9x.jpg

عکسهـای دوران کودکیــــــ ــــ ـم طعـــــم خوبـی دارنــد ….

با این همه بنــد

چه قـــــ ـــ ـدر از هم دوریـــــــ ــــ ـم” ..


هوایت که به سرم می زند

دیگر در هیچ هوایی،zpfdsiwewoprgvm6cwvs.jpg 

نمی توانم نفس بکشم!

عجب نفس گیر است

هوایِ بی توئی!

میدانی تنهایی کجایش درد دارد !!؟

انکارش …

e5drd6nflafx24xb7jfx.jpg

 

 

تو …

 

    

 

 واژه ها می نشینی ..!
من تو را نمی سرایم !..

خودت در
 

 

خودت
 

 قلم را وسوسه می کنی !!

و

xqs23sdippsd4lbmit.jpg

 


انگـــار
همین سکوتـــــــــ ـــــــ ــــ اجباری سـتــــــ ـــ ـ ..

0eors6bgo3i0oz695ry.jpg

در بدرقــــــه چشمان تو نمیتوان غربت را فراموش کرد و

0eors6bgo3i0oz695ry.jpg

در بدرقــــــه چشمان تو نمیتوان غربت را فراموش کرد و

آخرین سهــــــ ــــ ــم ما از هم

xqs23sdippsd4lbmit.jpg

 


انگـــار
همین سکوتـــــــــ ـــــــ ــــ اجباری سـتــــــ ـــ ـ ..

0eors6bgo3i0oz695ry.jpg

در بدرقــــــه چشمان تو نمیتوان غربت را فراموش کرد و

0eors6bgo3i0oz695ry.jpg

در بدرقــــــه چشمان تو نمیتوان غربت را فراموش کرد و

آخرین سهــــــ ــــ ــم ما از هم

و

xqs23sdippsd4lbmit.jpg

 


انگـــار
همین سکوتـــــــــ ـــــــ ــــ اجباری سـتــــــ ـــ ـ ..

0eors6bgo3i0oz695ry.jpg

در بدرقــــــه چشمان تو نمیتوان غربت را فراموش کرد و

0eors6bgo3i0oz695ry.jpg

در بدرقــــــه چشمان تو نمیتوان غربت را فراموش کرد و

آخرین سهــــــ ــــ ــم ما از هم

شعر را بیدار می کنی !!قلم را وسوسه می کنی !!

xqs23sdippsd4lbmit.jpg

 


انگـــار
همین سکوتـــــــــ ـــــــ ــــ اجباری سـتــــــ ـــ ـ ..

0eors6bgo3i0oz695ry.jpg

در بدرقــــــه چشمان تو نمیتوان غربت را فراموش کرد و

شعر را بیدار می کنی !!قلم را وسوسه می کنی !!

0eors6bgo3i0oz695ry.jpg

در بدرقــــــه چشمان تو نمیتوان غربت را فراموش کرد و

کوچــــــه سرارسر میشود از وداعی عاشقانــــهشعر را بیدار می کنی !!قلم را وسوسه می کنی !!

 

شعر را بیدار می کنی !!قلم را وسوسه می کنی !!

 

mm0paf0ipqb9ove1ps8.jpg


دلِ سبــــــزم را گــــــ ــــ ـره زد ..

و رفتـــــــ ــــ ــ تا بـــــــه آرزوهـــایش برســــد ..
wz87l0vz3x5uk21kog1.jpg
دستتــــــ را باز نکن، حســم را تباه مکــنa36pltuimpj5zo1jyj36.jpg


گـل یا پــوچ؟

بگذار فقط تصــــــور کنم ..

که در دستانتــــ

برایـــم کمی عشق پنهـــان است ..


سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی

چه خیالها گذر کرد و گذر نکرد خوابی369fl93q5dk3y579dfb4.jpgumxd83esgvj1cojtggbz.jpg

” تـــو “


دو حرفـــــــــ ــــــ ــــ بیشتر نیســـت ،

کلمه ی کـــوتاهی

کـــــ ـــ ـه برای گفتنش ..

جانم به لبــــــ ـــ ـ رسید و

ناتمـــــ ــــ ــام ماند ..*

حمـاقـت کـه شاخ و دم نــدارد!

حمـاقـت یـعنـﮯ مـن کـه

اینقــدر میــروم تـا تـو دلتنـگ ِ مـن شـوﮮ!

خـبری از دل تنـگـﮯ ِ تـو نمـی شود!

برمیگردم چـون

دلـتنـگـت مــی شــوم!!!

zskdf3dohpotoyx3fs2.jpg

فرقـے نمـے کند !!

بگویم و بدانـے …!

یا …

نگویم و بدانـے..!

فاصله دورت نمی کند …!!!

در خوب ترین جاﮮ جهان جا دارﮮ …!

جایـے که دست هیچ کسـے به تو نمـے رسد.:

دلــــــــــــــم…..!!!

a8zcu81mcbycfd6v05xb.jpg
در جستجوی تو چشمانم از نفس افتاد ،

در کجای جغرافیای دلت ایستاده ام که خانه ام ابری است ، qrm7x1yf6gfpp0si0x7.jpg

همیشه دلتنگ توام …

امشب بازهم پستچی پیر محله ی ما نیومد

یا باید خانه مان را عوض کنم

یا پستچی را

تو که هر روز برایم نامه می نویسی …. مگه نه ؟!!

071ccywy28g0p6enpoh.jpg

 

شعر را بیدار می کنی !!قلم را وسوسه می کنی !!

 

 

آخرین سهــــــ ــــ ــم ما از هم

 

شعر را بیدار می کنی !!قلم را وسوسه می کنی !!

 

شعر را بیدار می کنی !!

قلم را وسوسه می کنی !!

 

 

قلم را وسوسه می کنی !!

 

قلم را وسوسه می کنی !!

 

 

تبادل لینک طراحی سایت - طراحی سایت تبادل لینک - تبادل لینک مدل لباس (عکسباز) - بزرگترین وب سایت مدل

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service