آیـا تـا به حال فکر کرده اید که چرا همیشه بعضی از مردها در ارتـبـاطات خود با خانمها از سایرین موفق تر هستـند؟ گــروه خاصی از مردها وجود دارند که خانمها به هیچ وجه نمیتـوانند از آنها اجتناب کنند و این امر هیچ ارتباطی به چهرههای زیبا و یا تناسب اندام آنها ندارد. حقیقت این است که خانمها به گروه ویژه ای از خصوصیات اخلاقی مردها علاقمند هستند و طبیعتا بـسـمت کسانی کشیده میشوند که آن ویژگیها را دارا باشند.در اینجا هفت مورد از این ویژگیهای “ایده آلیستی” و توضیح آنکه چرا خانمها عاشق این خصوصیات هستند را برای شما ذکر میکنیم. البته نباید خود را به یکباره تغییر دهید و و شخصیت خود را به طور کامل عوض کنید. شاید برخی از این صفات مناسب حال شما نباشند، توجه داشته باشید که خانمها به سادگی متوجه تناقض موجود در شما خواهند شد.
از بین تمام ویژگیها چند موردی را که بیشتر با شما سازگاری دارد، انتخاب کنید و سعی کنید هر یک از آنها را در وجود خود پرورش دهید. شاید در حال حاضر هم بعضی از آنها در وجود شما یافت شود اما با نگاه کوتاهی که به نوشته های زیر میاندازید متوجه خواهید شد که خانمها به دنبال چه چیزی در شما هستند، این امر موفقیت شما را تضمین خواهد کرد.