عشق از دید اشخاص مختلف
عشق از دید حاج آقا :استغفرالله باز از این حرفهای بی ناموسی زدی

(جمله ی عاشقانه :خداوند همه ی جوانان را به راه راست هدایت کند)


عشق از دید یک ریاضیدان :عشق یعنی دوست داشتن بدون فرمول
(جمله ی عاشقانه :آه عزیزم به اندازه ی سطح زیر منحنی دوست دارم)عشق از دید بقال سر کوچه :والا دوره ی ما عشق نبود ننمون رفت و این سکینه خانوم رو واسمون گرفت
(جمله ی عاشقانه :سکینه شام چی داریم)